Health Care

Beleggen met maatschappelijke impact en een stabiel rendement, is dat iets voor u? Ons zorgfonds, met een duurzaam rendement en een beperkt risico, is een goede optie voor alle institutionele beleggers die graag verantwoord beleggen.

Achmea Dutch Health Care Property Fund

Het Achmea Dutch Health Care Property Fund investeert voor institutionele beleggers in de meest aantrekkelijke groeisegmenten binnen de zorgvastgoedmarkt. Bijvoorbeeld in middeldure levensloopbestendige woningen, de particuliere woonzorg, intramurale zorgwoningen en eerste- en anderhalvelijns gezondheidscentra. Als participant behaalt u hiermee tegen een beperkt risico toch een duurzaam rendement – zowel financieel als maatschappelijk. Het Fonds heeft een groeidoelstelling en staat open voor nieuwe institutionele beleggers.

Het Fonds heeft een core beleggingsprofiel en is zeer terughoudend met het gebruik van vreemd vermogen. Met een gemiddeld bouwjaar van 2013, is de portefeuille van het Fonds erg jong. Daarnaast is de portefeuille goed gespreid en is de looptijd van de contracten lang (gemiddeld 13 jaar). Duurzaamheid staat hoog in het vaandel. De afgelopen jaren werd het fonds door GRESB meerdere keren uitgeroepen tot het duurzaamste zorgvastgoedfonds ter wereld.

Factsheet Q3 2022 - Achmea Dutch Health Care Property Fund

Jaarverslag 2021 - Achmea Dutch Health Care Property Fund

Duurzaamheidsinformatie - Achmea Dutch Health Care Property Fund
Ingang Dudok Medisch Centrum
Op zowel korte als lange termijn biedt beleggen in zorgvastgoed gunstige perspectieven. Het beleggingsvolume groeit snel, waardoor ook de courantheid van deze jonge assetclass snel verbetert.

Op korte termijn zien wij dat met name de zorgwoningen profiteren van het krachtige herstel op de woningmarkt. Dit zorgt voor een relatief hoog indirect rendement. Op lange termijn profiteert zorgvastgoed van de grote zorgvraag die ontstaat door de snelle groei van het aantal ouderen in Nederland. Ook hervormingen van het zorgstelsel spelen hierbij een belangrijke rol.

Zorginstellingen zijn voor de financiering van hun vastgoed steeds meer aangewezen op institutionele investeerders. Behalve extramurale zorgwoningen zijn ook intramurale zorgwoningen interessant voor beleggers, mits wordt samengewerkt met kwalitatief goede en financieel gezonde zorginstellingen. Het cure-segment binnen het zorgvastgoed zorgt ten slotte voor extra diversificatie in de vastgoedportefeuille.

Outlook 2021 - 2023 - Zorgvastgoed

Focus Intramuraal Vastgoed
Illustratieve afbeelding bij het onderwerp van een gebouw

Referentieobjecten

De Makroon, Amsterdam

Voorkant van de zorgboulevard in Zaandam

Zorgboulevard, Zaandam

Scala Medica vooraanzicht

Scala Medica, Bunschoten

De Makroon: Van belegger tot gebruiker

De Makroon in Amsterdam biedt bewoners een moderne woonomgeving die eenvoudig is aan te passen aan de veranderende zorgbehoefte. Zij hebben zo de mogelijkheid om langer op een prettige manier in hun vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen.
De zorginstelling is niet langer belast met het vastgoedvraagstuk, zodat de focus volledig kan liggen op het verlenen van zorg en services in een passende werkomgeving.

Contactpersonen

Hugo van Dijk

Business Development Manager

Stuur een mail

+31 (0)6 12 15 76 12

Ruud van Maanen

Business Development Manager

Stuur een mail

+31 (0)6 10 46 52 52

Daan Tettero

Fund Manager Zorgvastgoed

Stuur een mail

+31 (0)6 12 20 20 10