Retail

Bent u op zoek naar stabiel rendement, een positieve waardeontwikkeling en een hoge mate van inflatiecorrelatie? Winkelbeleggingen voegen stabiliteit toe aan een gespreide portefeuille. Ze dempen conjuncturele effecten. Winkelbeleggingen genereren een aantrekkelijk, positief rendement en een stabiel dividend. Via ons winkelfonds stapt u gemakkelijk in.

Achmea Dutch Retail Property Fund

Het Achmea Dutch Retail Property Fund belegt in core winkelvastgoed met een behoudend risicoprofiel en een aantrekkelijk rendement. Het Fonds streeft naar een langjarige outperformance van de MSCI IPD index. Daarom zetten wij in op de juiste mix van direct rendement en waardeontwikkeling. Bovendien biedt het Fonds ruimte voor innovatie en ontwikkeling: winkelgebieden van de toekomst.

Wij streven naar een gevarieerde portefeuille, met winkels die de consument graag bezoekt en waar de ondernemer als huurder goed zaken kan doen. Hiermee voegen wij waarde toe. Niet alleen aan de portefeuille van het Fonds en het rendement van de participanten, maar ook aan de beleving van consumenten, de ondernemingen van onze huurders en de aantrekkelijkheid van een (winkel)gebied.

Factsheet Q3 2022 - Achmea Dutch Retail Property Fund

Jaarverslag 2021 - Achmea Dutch Retail Property Fund

Duurzaamheidsinformatie - Achmea Dutch Retail Property Fund

Het gaat alweer een aantal kwartalen goed met de Nederlandse detailhandel: het consumentenvertrouwen is hoog, omzetniveaus stijgen. Tegelijkertijd daalt de leegstand en het aantal faillissementen neemt af. De verschillen binnen de winkelmarkt zijn echter groter dan ooit. Retailers in het 'grijze midden' hebben het moeilijk, terwijl grote internationale spelers en detailhandelaren in nicheproducten juist floreren. Het percentage online aankopen blijft stijgen. Retailers met fysieke winkels hebben hierin een groot aandeel.

De focus van zowel de consument als de retailer richt zich steeds meer op het kernwinkelgebied van de grotere steden en op complete boodschappencentra in de wijk. Op deze locaties zijn de langjarige huurperspectieven veel beter dan op andere locaties. Investeerders volgen deze trends in hun investeringsbeleid. Aanvangs- en beleggingsrendementen liggen per locatie steeds verder uit elkaar. Voor de komende jaren wordt een voortzetting van deze trends verwacht.

Outlook 2021 - 2023 - Retail

Retailvisie Syntrus Achmea

Welke factoren maken retailvastgoed op (middel)lange termijn tot een goede investeringscategorie? Blijft retailvastgoed ook onder de huidige omstandigheden waarde toevoegen aan de beleggingsportefeuille?
In dit rapport, tot stand gekomen in samenwerking met onderzoeksbureau Bureau Stedelijke Planning, geven wij antwoord op deze vragen.


Beleggen in Retailvastgoed - het perspectief na Covid-19

Referentieobjecten

Oudegracht, Utrecht

Forum, Rotterdam

House Modernes, Utrecht

Contact

Hugo van Dijk

Business Development Manager

Stuur een mail

+31 (0)6 12 15 76 12

Ruud van Maanen

Business Development Manager

Stuur een mail

+31 (0)6 10 46 52 52

Peter Koppers

Fund Manager Retail

Stuur een mail

+31 (0)6 10 27 54 78