RF181

Governance

Syntrus Achmea Real Estate & Finance valt rechtstreeks onder Achmea B.V. In 2015 heeft de AFM aan Syntrus Achmea Real Estate & Finance een vergunning verleend in het kader van de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD).