Research

Het team Strategy & Research vertaalt trends in onder meer consumentengedrag, technologie, ethiek, economie en demografie naar heldere strategische investeringskaders voor de institutionele klanten van Syntrus Achmea Real Estate & Finance.

Syntrus Achmea Outlook 2023 - 2025